Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 

 GÖRDES ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-KURULUŞUN GENEL TANIMI
İşletme Müdürlüğümüz 12.11.1944 yılında kurulmuş ve 01.12.1944 tarihinde faaliyete geçmiştir.
                Gördes ilçesi ile kısmen de Demirci ve Akhisar  ilçelerini kapsamaktadır. Gördes, Gökseki, Güneşli ve Şahinkaya olmak üzere 4 adet İşletme Şefliğinden oluşmaktadır.
                Ayrıca Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve Depo Şeflikleri vardır.
·         1 adet  Ağaçlandırma Şefliği,
·         1 adet Depo Şefliği ,
·         4 adet Orman İşletme Şefliği,
·         4 adet Toplu Koruma Merkezi,
bulunmaktadır.
                İşletme Müdürlüğümüzün 52.461,1 Ha.’ı % 49’ü açıklık alan 53935,1 Ha.’ı % 51’si ormanlık alan olmak üzere toplam 106.396,5 Ha. Alandan oluşmaktadır.
                Ormanlık Alan                     : 37.018,7 Ha.’ı % 69 verimli
                                                               : 16.916,4 Ha.’ı % 31 verimsiz ormandan oluşmaktadır.
                İşletme Müdürlüğü hudutları dâhilinde 51 adet köyü bulunmaktadır.
 
2-COĞRAFİ KONUMU
                Gördes Orman İşletme Müdürlüğü, kuzeyi Sındırgı Müdürlükleri, Güneyi  Manisa İşletme Müdürlüğü, Doğusu Demirci İşletme Müdürlüğü ve Batısı Akhisar İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir.
                Gördes Orman İşletme Müdürlüğü konum itibariyle;
                Kuzey Enlemleri               : 3856' 18"
                Doğu Boylamları              : 2816' 54"   boylamları arasındadır.
3- PERSONEL DURUMU
                İşletme Müdürlüğümüzde; 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı Vk, 4 İşletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Depo Şefi, 1 Döner Sermaye Saymanı, 1 Avukat , 12 Adet Orman Muhafaza Memuru, 6  Şoför olmak üzere 33 Adet Memur ve 102 Adet İşçi vardır.
4- MAKİNA- İKMAL ÇALIŞMALARI
                İşletmemizde 1 adet Dozer  mevcuttur. Yangın sezonu dışında tabii tensil, Sun’i Gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarında ve diğer ormancılık faaliyetlerinde çalışmaktadır.
                İşletme Müdürlüğümüzde 6  adet hizmet aracı, 4 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet Traktör mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüz merkezinde 29 adet lojman bulunmaktadır.
 
5-YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
                Yangın sezonu boyunca 4 adet yangın gözetleme kulesi 24 saat boyunca gözetleme yapmaktadır. 4 adet arazöz ekibi ve 4 adet yangın söndürme ekibi  hazır bekletilmektedir. 19  adet yangın havuzu ve göleti vardır.
6- ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE
                İşletmemiz dâhilindeki ormanlarda çam kese böceği ( Thaumetopoea pityocampa) zararlısına karşı sürdürülen çalışma sonucu bu zararlının tahribatı en aza indirilmiş bulunmaktadır. Güneşli  orman dışı depomuzda çam kese böceği yırtıcısı Colasoma sycophanta üretim laboratuarı mevcuttur.


  
  
  
  
  
  
Toplam= 37.018,70Toplam= 16.916,40Toplam= 53.935,10Toplam= 52.461,40Toplam= 106.396,50
Gökseki
6.192,20
2.933,10
9.125,30
7.543,90
16.669,20
Gördes
10.816,70
5.917,00
16.733,70
24.283,70
41.017,40
Güneşli
9.427,20
4.099,30
13.526,50
8.045,40
21.571,90
Şahinkaya
10.582,60
3.967,00
14.549,60
12.588,40
27.138,00
  
  
  
  
0 236 547 10 790  236 547 10 72