Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 

 

BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 


1-KURULUŞUN GENEL TANIMI
                Bergama Orman İşletme Müdürlüğü 26.12.1959 yılında kurulmuş olup, 11.01.1960 yılında faaliyete başlamıştır.
                Bergama, Dikili, Kınık ve kısmen de Aliağa ilçelerini kapsamaktadır. Bergama, Dikili, Göçbeyli, İncecikler, Kınık, Kozak, Madra, Poyracık ve Yenişakran olmak üzere 9 adet İşletme Şefliğinden oluşmaktadır.
                Ayrıca Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, Depo Şefliği ve Kadastro Mülkiyet Şeflikleri vardır.
                İşletme Müdürlüğümüzün 168.698,1 Ha.’ı % 63’ü açıklık alan 97.292,6 Ha.’ı % 37’si ormanlık alan olmak üzere toplam 265.989,7 Ha. Alandan oluşmaktadır.
                Ormanlık Alan                   : 53.845 Ha.’ı % 55 verimli
                                                               : 43.447 Ha.’ı % 45 verimsiz ormandan oluşmaktadır.
                İşletme Müdürlüğü hudutları dâhilinde 173 adet köyde 168.714 nüfusu barındırmaktadır. Nüfusun 44.931’i orman köylüsüdür.
                               88 Adet 31. Madde köyü
                               65 Adet 32 Madde köyü
                               56 Adet Orman içi köyü
                               97 Adet orman bitişiği köy vardır.
2-COĞRAFİ KONUMU
                Bergama Orman İşletme Müdürlüğü, kuzeyi Balıkesir ve Edremit İşletme Müdürlükleri, Güneyi İzmir ve Manisa İşletme Müdürlüğü, Doğusu Akhisar İşletme Müdürlüğü ve Batısı Ege Denizi ile çevrilidir.
                Bergama Orman İşletme Müdürlüğü konum itibariyle;
                Kuzey Enlemleri               : 390 05' 05" - 380 48' 19"
                Doğu Boylamları              : 260 46' 00" - 270 31' 56"   boylamları arasındadır.
3- PERSONEL DURUMU
                İşletme Müdürlüğümüzde; 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 9 İşletme Şefi, 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi, 1 Depo Şefi, 1 Kadastro Mülkiyet Şefi, 1 Döner Sermaye Saymanı, 1 Teknisyen, 20 Adet Orman Muhafaza Memuru, 8 Adet Memur, 2 Şoför olmak üzere 46 Adet Memur, 1 Sözleşmeli Avukat ve 164 Adet İşçi vardır.
4- MAKİNA- İKMAL ÇALIŞMALARI
                İşletmemizde 1 adet Dozer, 1 Adet Grayder, 1 Adet Trayler mevcuttur. Yangın sezonu dışında tabii tensil, Sun’i Gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarında ve diğer ormancılık faaliyetlerinde çalışmaktadır. Grayder ise yol tamir bakım çalışmalarında faaliyet göstermektedir.
                İşletme Müdürlüğümüzde 12 adet hizmet aracı, 9 adet arazöz, 4 adet su ikmal aracı, 5 adet ilk müdahale aracı ve 2 adet Traktör mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüz merkezinde 15  adet lojman bulunmaktadır.
5-YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
                Yangın sezonu boyunca 9 adet yangın gözetleme kulesi 24 saat boyunca gözetleme yapmaktadır.9 adet arazöz ekibi ve 1 adet yangın söndürme ekibi hazır bekletilmektedir. 39 adet yangın havuzu ve göleti vardır.
6- ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE
                İşletmemiz dâhilindeki ormanlarda çam kese böceği ( Thaumetopoea pityocampa) zararlısına karşı sürdürülen çalışma sonucu bu zararlının tahribatı en aza indirilmiş bulunmaktadır. Bergama orman dışı depomuzda çam kese böceği yırtıcısı Colasoma sycophanta üretim laboratuarı mevcuttur.

 
  
  
  
  
  
  
Toplam= 53.845,00Toplam= 43.447,00Toplam= 97.292,00Toplam= 168.698,00Toplam= 265.990,00
BERGAMA
3.384,00
1.932,00
5.316,00
16.703,00
22.019,00
DİKİLİ
8.367,00
9.294,00
17.661,00
38.971,00
56.632,00
GÖÇBEYLİ
3.188,00
3.302,00
6.490,00
23.577,00
30.067,00
İNCECİKLER
6.980,00
902,00
7.882,00
2.037,00
9.919,00
KINIK
9.323,00
5.057,00
14.380,00
11.600,00
25.980,00
KOZAK
3.263,00
1.204,00
4.467,00
23.386,00
27.853,00
MADRA
5.652,00
2.399,00
8.051,00
20.975,00
29.026,00
POYRACIK
7.739,00
4.854,00
12.593,00
7.958,00
20.551,00
Y.ŞAKRAN
5.949,00
14.503,00
20.452,00
23.491,00
43.943,00
  
  
  
  
0 232 631 28 36 - 0 232 632 39 430 232 632 00 43