TORBALI FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
KURULUŞ  :
 
Torbalı Orman Fidanlık Mühendisliği Orman Genel Müdürlüğünün 14.07.1959 gün ve 2/80 sayılı emirleri ile kurulmuştur. 25.11.1959 Yılında Ağaçlandırma Grubuna bağlı olarak faaliyete geçmiş olan fidanlığımız 1962 yılında Kavakçılık Araştırma İstasyon Müdürlüğüne haline getirilmiş, aynı zamanda yeni satın almalarla arazisi genişlettirilmiştir. 1963 yılında mevcut arazi taksim edilerek Kavakçılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü Fidanlığı olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1964 Yılında Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefliği ve Kavakçılık Araştırma İstasyonu adı altında faaliyetini sürdürmeye devam etmiştir. AGM nin 26.11.1976 tarih ve 254 sayılı Tebliği ile Kavakçılık Araştırma Fidanlık Mühendisliği ve  Orman Fidanlık Mühendisliği olarak iki kuruluş haline getirilmiştir. Bilahare OGM nin 30.0.3.1982 tarih ve 3447 sayılı emirleri ile 01.04.1982 tarihinde Fidanlık Müdürlüğü olmuştur. 08.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile yeniden yapılanan Kuruluşumuz Fidanlık Mühendisliği'ne dönüşmüş, 28.10.2011 tarihinde tekrar Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü olmuştur. 1959 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir.
 
 
KURULUŞ YERİ VE ALANI :
 
Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı 2 adet Fidanlık Şefliği bulunmaktadır.
 
Torbalı Fidanlık Şefliği :
Kuruluş Yeri               :İzmir Aydın Karayolu 45.km.si Torbalı /İZMİR.
Denizden 40 metre  yüksekliktedir.
Genel alanı                 : 595.050 Da
Üretim Parseli Alanı  : 510.275 Da
Mülkiyeti                    : Orman Genel Müdürlüğüne ait ve tapuludur.
 
Karşıyaka Fidanlık Şefliği :
Kuruluş Yeri               :Aksoy Cad. İzmir OBM. Kampüsü Karşıyaka/İZMİR
Denizden 10 metre  yüksekliktedir.
Genel alanı                 : 40.800 Da
Fidan yetiştirme  Parseli Alanı  : 16.500 Da
Mülkiyeti                    : Maliye Hazinesi ve Hibe
 
AMACI:
           
            Fidanlık Müdürlüğümüz bakanlık birimlerimizin ağaçlandırma sahalarında kullanacağı orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin tohum ve fidanlarını adına doğru olarak, istenen orijinde standartlara uygun olarak üretmek, ürettirmek, aşılama faaliyetlerini yapmak. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidan tesis etmesi, işletmesi ve pazarlamasını desteklemek, halkın boylu kaplı, saksılı ve repikajlı iç ve dış mekan bitki ihtiyacını karşılamak ve teknik destek sağlama amacıyla kurulmuştur.
 
            BÜTÇESİ  :Genel Bütçe  ve Döner Sermaye bütçeleri olarak kullanılmaktadır.  
 
ÜRETİM DURUMU :
Fidanlık Müdürlüğümüz kuruluşundan beri bir milyar adedin üzerinde fidan üreterek Türk Halkının istifadesine sunmuştur. Üretilen fidan adedi ve fidan türleri itibariyle Türkiye nin en çok fidan üreten fidanlığıdır. Torbalı Fidanlık Müdürlüğü ürettiği fidan türlerinin büyük bir bölümü halk arasında ithal bitki olarak bilinen fidanlardır. Ülkemizde her yıl milyonlarca dolar dövizin sadece bu amaç için yurt dışına çıktığı düşünülünce fidanlığımızın önemi ortaya çıkmaktadır. 2014 yılı üretim programı 6.900.000 adettir.
 
PERSONEL DURUMU:
Fidanlık Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 4 Mühendis, 1 Sayman, 2 Şef Memur, 3 Orman Muhafaza Memuru, 1 Memur, 22 kadrolu işçi, 12 4C’li personel görev yapmaktadır. Personel ve işçi sayısı yeterli olmadığından üretim ve bakım çalışmaları köylülerden hizmet satın alınmaktadır. Yöre halkına oldukça ciddi sayıda istihdam sağlanmaktadır.
 
           
TOPRAK DURUMU:
 Fidanlık arazisi alüvyal materyalin birikmesi ile meydana gelmiş düz bir arazidir. Alüvyal materyalin taşındığı sahaların jeolojik yapısı karasal ayrışmamış kuarterner zonuna aittir. Toprağın tekstürel yapısı itibariyle ideal fiziki şartları temsil etmektedir.  (Kumlu –balçık,  Balçık)  Bu haliyle toprak gerek ibreliler , gerekse yapraklılar için uygun bir fiziki yapıya sahiptir. Toprağın pH  değeri ise 7.74 ile 8.27 arasındadır. Toprak reaksiyonu önceki yıllara göre yükselme göstermektedir. Bunu önlemek için gerekli tedbirler alınmaktır.
 
SU DURUMU: 
Fidanlığımızda üç adet derin kuyu mevcuttur. Fidanlıktaki su kaynaklarından dalgıç motorlar vasıtasıyla alınan su fidanlıktaki sulama şebekelerine verilmektedir. Derin su kuyuları saniyede 40 litre su alınmaktadır. Sulama şebekesi yağmurlama sulama ağırlıklı olmak üzere damlama sulama ve salma sulama şeklindedir. Sulamada damlama sulama sistemi ile otomasyona gidilmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 
TESİSLER:
 
Fidanlıklarımızda, 6 adet derin kuyu su istasyonu, tohum saklama soğuk hava deposu, 2.000.000 kapasiteli çıplak köklü fidan saklama soğuk hava deposu, seralar, torak eleği, toprak hangarı, 350 tonluk 2 adet beton sulama havuzu, 1 adet tam otomatik sulama sistemi, boylu kaplı fidan sahası, idari binalar ve yardımcı tesisler vardır, tesisler fiziki olarak yeterlidir.
  
  
  
  
0 232 856 17 340 232 856 10 14