SALİHLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜSalihli Orman İşletme Müdürlüğü 11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuş olup Manisa ili Salihli, Alaşehir, Kula ve Sarıgöl ilçelerini kapsamaktadır. İşletme merkezi Salihli ilçesidir.  380.930,5 hektar sorumluluk alanına sahiptir. Orman İşletme Müdürlüğümüzün 124.747,4 hektarı Ormanlık alan 256.183,1  Açıklık alanından oluşmaktadır. 
Salihli Orman İşletme Müdürlüğünün bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği ve 1 adet Ağaçlandırma Şefliği bulunmaktadır.
Şefliklerimizden Adala, Salihli, Sart ve Salihli Ağaçlandırma Şefliklerinin merkezi Salihli ilçesidir. Alaşehir, Uluderbent, Kavaklıdere ve Yeşilyurt İşletme Şefliklerinin merkezi Alaşehir ilçesidir. Kula ve Divlit İşletme Şefliklerinin merkezi Kula İlçesidir. Sarıgöl İşletme Şefliğinin Merkezi ise Sarıgöl ilçesidir. Yine bu Orman İşletme Şefliklerin bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacı ile İşletme Şefliği merkezlerinde kurulmuş olan 10 adet Toplu Koruma Merkezi bulunmaktadır.
Topoğrafik Yapısı ve İklim Durumu;
Salihli Orman İşletme Müdürlüğü Ege Bölgesinin iç kesiminde yer alıp Gediz ovasının doğu kısmı ile Alaşehir ovasını kaplamaktadır. Doğuda Manisa ili Selendi ilçesi ve Uşak ili Eşme ilçesi Güneyde İzmir ili Kiraz ve Ödemiş ilçeleri, Batıda Ahmetli ilçesi Kuzeyde ise Akhisar ve Gördes ilçeleriyle komşudur.
Salihli Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki Ormanlar Akdeniz iklim kuşağında yer almakta olup 1. derecede yangına hassas ormanlardır.


Salihli İşletme Müdürlüğü Haritası