GÖRDES ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-KURULUŞUN GENEL TANIMI
İşletme Müdürlüğümüz 12.11.1944 yılında kurulmuş ve 01.12.1944 tarihinde faaliyete geçmiştir.
                Gördes ilçesi ile kısmen de Demirci ve Akhisar  ilçelerini kapsamaktadır. Azimdağ, Gökçesu, Gökseki, Gördes, Gülmetepe, Güneşli ve Şahinkaya olmak üzere 7 adet İşletme Şefliği ve 1 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinden oluşmaktadır.
         1 adet  Ağaçlandırma Şefliği,
         7 adet Orman İşletme Şefliği,
         7 adet Toplu Koruma Merkezi, bulunmaktadır.
                İşletme Müdürlüğümüzün 52.600,9 Ha.’ı % 49’ü açıklık alan 53935,1 Ha.’ı % 51’si ormanlık alan olmak üzere toplam 106.536,0 Ha. Alandan oluşmaktadır.
                Ormanlık Alan                     : 37.018,7 Ha.’ı % 69 verimli
                                                               : 16.916,4 Ha.’ı % 31 verimsiz ormandan oluşmaktadır.
                İşletme Müdürlüğü hudutları dâhilinde 51 adet köyü bulunmaktadır.
 
2-COĞRAFİ KONUMU
                Gördes Orman İşletme Müdürlüğü, kuzeyi Sındırgı Müdürlükleri, Güneyi  Manisa İşletme Müdürlüğü, Doğusu Demirci İşletme Müdürlüğü ve Batısı Akhisar İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir.
                Gördes Orman İşletme Müdürlüğü konum itibariyle;
                Kuzey Enlemleri               : 380 56' 18"
                Doğu Boylamları              : 280 16' 54"   boylamları arasındadır.
3- PERSONEL DURUMU
                İşletme Müdürlüğümüzde; 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 7 İşletme Şefi (4 şeflik Vekaleten), 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi (Vekaleten), 1 Döner Sermaye Saymanı, 1 Avukat (Hizmet Alımı), 9 Adet Orman Muhafaza Memuru, 7  Şoför olmak üzere 23 Adet Memur ve 70 Adet İşçi vardır.
4- MAKİNA- İKMAL ÇALIŞMALARI
                İşletmemizde 1 adet Dozer ve Greyder  mevcuttur. Yangın sezonu dışında tabii tensil, Sun’i Gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarında ve diğer ormancılık faaliyetlerinde çalışmaktadır.
                İşletme Müdürlüğümüzde 7  adet hizmet aracı, 4 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı ve 1 adet Traktör mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüz merkezinde 27 adet lojman bulunmaktadır.
 
5-YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
                Yangın sezonu boyunca 6 adet yangın gözetleme kulesi 24 saat boyunca gözetleme yapmaktadır. 4 adet arazöz ekibi ve 4 adet yangın söndürme ekibi  hazır bekletilmektedir. 19  adet yangın havuzu ve göleti vardır.
6- ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE
                İşletmemiz dâhilindeki ormanlarda çam kese böceği ( Thaumetopoea pityocampa) zararlısına karşı sürdürülen çalışma sonucu bu zararlının tahribatı en aza indirilmiş bulunmaktadır. Güneşli  orman dışı depomuzda çam kese böceği yırtıcısı Colasoma sycophanta üretim laboratuarı mevcuttur.