AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
GENEL BİLGİLER VE TARİHÇESİ
 
 
1-                      KURULUŞUN GENEL TANITIMI
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nün kuruluş kararı Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1990 tarih ve 90/142 sayılı Resmi Gazetenin 8 Mart 1990 tarih ve 20455 sayılı gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Akhisar merkezinde; Akhisar, Başlamış, Kavakalan, Zeytinliova Orman İşletme Şeflikleri, Gölmarmara İlçesinde Gölmarmara Orman İşletme Şefliği, Kırkağaç İlçesinde Kırkağaç Orman İşletme Şefliği, Soma İlçesinde Soma ve Göktepe Orman İşletme Şeflikleri olmak üzere 8 adet Orman İşletme Şefliğinden oluşmaktadır.
1992 yılında Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğinin kuruluşu yapılmıştır.
2007 yılı içerisinde Akhisar, Cenkyeri ve Kavakalan Orman Dışı Depolarımızın bağlı olduğu Depo Şefliğinin kuruluşu yapılmıştır.
 
2-           COĞRAFİ DURUMU
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa ili hudutları içindeki alanda; Kuzeyi Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Doğusu Gördes Orman İşletme Müdürlüğü, Güneyi Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Batısı Manisa ve Bergama Orman İşletme Müdürlükleri ile çevrilidir.
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü coğrafi konum itibariyle; 39 25 00 - 28 36 52 Kuzey enlemleri ile 28 03 35 - 27 24 02 Doğu boylamları arasındadır.
İşletme Müdürlüğümüzde 100-1356 metre arasında değişen yükseltiler mevcuttur. Genel olarak 25‑750 m arasındaki yükseltiler yayvandır. Seydan Dağı 1356 m, Sığırereği Tepe 1029 m, Katır Dağı 1007 m, Adiler Tepe 1018 m, Dede Tepe 1211 m gibi dağ ve yükseltiler mevcuttur.
Akhisar, Kırkağaç ve Gölmarmara ovaları önemli ovalardır.
 
3-           İŞLETME VE PAZARLAMA ÇALIŞMALARI
İşletme Müdürlüğümüzün üretim programı; tensil, meşcere bakımı, sıklık bakımı, rehabilitasyon, koruya tahvil gibi silvikültürel çalışmaların yanı sıra, olağanüstü hâsılat çalışmalarının sonucunda şekillenmektedir. Üretimlerimiz ağırlıklı olarak kızılçam türüne dayanmaktadır. Elde edilen ürünler tomruk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, kabuklu kâğıtlık odun, lif-yonga odunu ve yakacak odun ürünleridir.
Son yıllarda özellikle dikili satış yöntemi ile satış önem kazanmaktadır. Dikili satış yöntemi özellikle kızılçam tabii tensil sahaları ile olağanüstü hasılat ve rehabilitasyon sahalarında uygulanmaktadır.
 
4-           PERSONEL DURUMU
İşletme müdürlüğümüzde; 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 6 Orman İşletme Şefi, 1 Depo Şefi, 4 Orman Mühendisi, 1 Avukat, 2 Tekniker, 1 Döner Sermaye Saymanı, 1 araştırmacı, 4 Mutemet, 20 Orman Muhafaza Memuru, 1 Şoför, 7 memur, 18 4-C’li memur olmak üzere toplam 68 adet memur ve 179 adet işçi olmak üzere toplam 247 personel çalışmaktadır.
 
5-           MAKİNA-İKMAL ÇALIŞMALARI
İşletmemizde 3 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet treyler mevcut olup yangın sezonu boyunca dozerlerimiz Akhisar Orman Deposunda, Soma Boğaz Yangın Ekibinde ve Çağlak Kent Ormanında hazır bekletilmektedir. Yangın sezonu dışında ise yol yapımı ile suni gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarında ve diğer ormancılık faaliyetlerinde çalışmaktadır. Greyder ise yol tamir bakımlarında faaliyet göstermektedir.
İşletme Müdürlüğümüzde; 10 adet hizmet aracı, 12 adet arozöz, 4 adet su ikmal aracı, 7 adet ilk müdahale aracı, 6 adet motosiklet, 1 adet traktör mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüz merkezinde 20 adet lojman bulunmaktadır.
 
6-           YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Yangın sezonu boyunca 8 adet yangın gözetleme kulesi 24 saat boyunca gözetleme yapmaktadır. Çıkması muhtemel orman yangınlarına karşı 12 adet arozöz ekibi ve 2 adet yangın söndürme ekibi hazır bekletilmektedir.
Ayrıca helikopterlerin su alması için 22 adet yangın havuzu ve göleti, 38 km yangın müdahale cephesi yapılmıştır.
 
7-           KADASTRO MÜLKİYET ÇALIŞMALARI
İşletme Müdürlüğümüz 319.701,0 ha alanda faaliyet göstermekte olup, İşletme Müdürlüğümüz hudutları içinde 4 ilçe, 17 belde ve 166 adet köy bulunmaktadır. Tüm ilçe, belde ve köylerde toplam yaklaşık 300.000 kişi yaşamaktadır.
İşletme Müdürlüğümüzde;
124 Adet 31. madde,
32 Adet 32. madde,
117 Adet Orman İçi,
32 Adet Orman Bitişiği köy vardır.
 
8-           PLAN PROJE ÇALIŞMALARI
8 İşletme Şefliğimizin Amenajman Planları 2005 yılı sonu itibarı yenilenmiştir.
 
9-           ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI
İşletmemiz dâhilindeki Ormanlarda çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa) zararlısına karşı sürdürülen etkin mücadele sonucu bu zararlının tahribatı en aza indirilmiş bulunmaktadır. Akhisar orman dışı deposunda çam kese böceği yırtıcısı olan Calosoma sycophanta üretim laboratuarı kurulmuştur.
​​